Úvod

Vítejte na stránkách Advokátní kanceláře Mgr. Pavla Havlíka, která byla založena v roce 2015 za účelem poskytování právních služeb jak fyzickým tak právnickým osobám v rámci generální advokátní praxe.

Kancelář je zaměřena zejména na oblast občanskoprávních a obchodněprávních sporů, trestní právo a právo nemovitostí.

Mezi základní hodnoty kanceláře patří pečlivost, individuální přístup ke klientovi a hledání po všech stránkách nejefektivnějšího řešení svěřených právních záležitostí.

Mgr. Pavel Havlík současně spolupracuje se společností SBS partners, volně sdružující odborníky především právních a ekonomických profesí, kteří poskytující svým klientům komplexní poradenství v příslušných oborech.